Del link per e-mail
Ikke alle obligatoriske felter er udfyldt.
Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Distributor
  • Office
  • Plant
  • Logistikcenter
bürkert
 

Nyt system til tank blanketing giver sikkerhed i din proces

Nyt ventilsystem kan anvendes til tank blanketing i lukkede tanke og til sikring mod brand og eksplosioner samt forebyggelse af tankkollaps.

I applikationer med flydende medier i lukkede tanke, som fermentering eller lagring, kan det i mange tilfælde være nødvendigt at forhindre, at mediet reagerer med ilt og andre indtrængende stoffer. Dette kan sikres med et tryksat lag af inaktivt gas over mediet, der sørger for en stabil kemisk balance.

Nyt ventilsystem til blanketing forbedrer sikkerheden og øger produktiviteten

Denne proces er kendt som blanketing og almindelig brugt inden for farmaceutisk og bioteknologisk industri i processer med lukkede tanke. Bürkerts nye hygiejniske bælg reguleringsventil type 2380 er kernen i dette robuste og sikre system, der kan forbedre sikkerheden og øge produktiviteten i krævende applikationer, hvor der er behov for blanketing.

Selv om blanketing umiddelbart kunne synes at være en enkel opgave, kompliceres den af de strenge krav til rengøring og forhindring af krydskontaminering, der er i de følsomme og krævende applikationer inden for fødevareindustri, og i medicinal- og bioteknologisk produktion.

Bürkerts hygiejniske ventilsystem med reguleringsventil type 2380 kan øge processikkerheden ved blanketing i stort set alle tryk-, flow- og fyldningsopgaver inden for fødevareindustri og farmaceutisk og bioteknologisk produktion. I disse applikationer anvendes ofte løsninger med konventionelle følsomme proportionalventiler og magnetventiler, der kan forårsage driftsstop, øge vedligeholdelsesomkostningerne og medføre dårlig produktkvalitet.

Stor driftssikkerhed og effektivitet

Det robuste system forebygger også driftsstop, opstået på grund af skumdannelse og aggressive aerosoler. Processen bliver ganske enkelt mere sikker og effektiv, og giver større driftssikkerhed og produktivitet. Systemet er meget kompakt, hvilket gør det fleksibelt i brug.

En yderligere fordel er enkel servicering. Det er muligt at foretage vedligeholdelse og kalibrering af systemet på eget værksted. Systemet er fejlsikret, og testet til brug i forbindelse med CIP-/SIP-systemer. Det er i et helt igennem hygiejnisk design, der er GMP- og FDA-kompatibelt, og har dermed et særdeles højt sikkerhedsniveau.

Sikring mod brand og eksplosioner

Ventilsystemet til blanketing kan også anvendes i andre applikationer, for eksempel til sikring mod brand og forebyggelse af eksplosioner i tanke, som indeholder antændelige væsker. Dette fungerer ved, at rummet over den brandbare væske holdes konstant fyldt med inaktiv gas, der sikrer, at ilt ikke er til stede og dermed forebygger brand og eksplosion. Ventilsystemet er godkendt til brug i ATEX zone 2, hvor tankindhold er i ATEX zone 0.

Forebyggelse af tankkollaps

Bürkert har videreudviklet blanketing systemet, så det udover blanketing og brandsikring også kan sikre tanke mod kollaps. Kollaps kan opstå som følge af for hurtig tømning af en tank uden tilstrækkelig trykkompensation ved vakuumbrydning, eller ved en brat afkøling af en varm tank, for eksempel efter en SIP-proces. Enheden for blanketing kontrollerer i dette tilfælde gassen, så tanktrykket opretholdes med et overtryk ved at efterfylde tilstrækkelige mængder gas til at imødegå tankkollaps. Enheden kan regulere tryk med signal fra et centralt kontrolsystem, og kan også kvittere med oplysninger om det aktuelle tryk i tanken. Burkerts blanketing system kan også anvendes som et selvstændigt kontrol loop, og lokal indstilling af det ønskede tanktryk og andre reguleringsparametre foregår direkte i betjeningspanelet på systemet.

Et system til blanketing består af et hygiejnisk ventilsystem, tryksensorer, procesregulatorer og kontrolenheder, og systemet specialtilpasses tankejerens krav til blanketing, og skabes i et samarbejde mellem tankejeren og Bürkerts specialister på området.

Klik her og se eksempler på systemer til tank blanketing i den farmaceutiske industri og fødevareindustrien.

Godkendelser og overensstemmelseserklæringer:

• FDA overensstemmelseserklæring & EN 1935 / 2004
• EN 10204-3.1 materialecertifikat
• ATEX II Cat. 3G/D, II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc, II 3G Ex nA IIC T4 Gc

application/pdf

Brochure Tank Blanketing system

Download dokumenter

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information?
Ring til vores salgsafdeling på tlf. 44 50 75 00 eller klik her og brug vores kontaktformular

Min sammenligningsliste