Del link per e-mail
Some fields are missing
Bürkert - tæt på dig
Office /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
 

Kontinuerlig online vandanalyse

Med Bürkerts online system til vandanalyse type 8905 får du kontinuerlig overvågning af dit vand og kan sikre dig, at kvaliteten til enhver tid er i orden.

Dine fordele med vores online analysesystem

 • Et overblik over alle måleværdier takket være digitale interfaces og et overskueligt display
 • Minimalt og forudsigeligt vedligeholdelsesarbejde
 • Nøjagtighed og dokumentation af måleværdierne på højeste niveau

Vand er allerede nu en knap ressource og nødvendig for, at menneskene kan overleve. Med en stigende verdensbefolkning og en tiltagende vandforurening bliver det en stadigt større udfordring at sikre rent drikkevand. At sikre vand af høj kvalitet kræver måleinstrumenter, som analyserer fysiske, kemiske og mikrobiologiske parametre i vandet.

Sammensæt analysesystemet til netop din måleopgave

Vores analysesystem type 8905 måler ved hjælp af små sensor cubes, som kan vælges efter hvilke parametre, du vil måle. Hver sensor cube kan måle et parameter, og systemet kan fås med sensor cubes til de nedenfor listede parametre - som du selvfølgelig også kan kombinere:

                         Turbiditet

Turbiteten leverer oplysninger om de uopløste partikler i vandet. Dette parameter er en indikator for den æstetiske tilstand og for mulige skjulte mikrobiologiske forureninger i vandet. Kvaliteten på råvandet kan stige, for eksempel efter regn, og gøre yderligere rensningstrin nødvendige. I drikkevandet kan turbiditet anvendes som grænseværdiovervågning eller til overvågning af filtreringsprocessen. Mål turbiditeten med sensor type MS05.

Fri klor / klordioxid

Fri klor anvendes til desinficering af drikkevandet eller til oxidation. Målingen tjener til overvågning eller til styring af desinfektionsmiddeltilsætningen. En højpræcis, membrandækket, amperometrisk Pt-Pt-sensor måler koncentrationen af fri klor i vandet. Den anbefalede andel af fri klor bevæger sig mellem 0,1 og 0,3 mg/l. Vores klorsensor type MS02 kan hjælpe dig med målingen.

 

pH-værdi

Denne værdi måles i rå- og drikkevandet for kvalitetsovervågningen. Ved en pH-værdi >7,7 gælder vandet som ikke korrosivt. pH-værdien anvendes også til styring og overvågning af rensningsmetoder, for eksempel til afsyring med lud. pH-målingen er baseret på ISFET-metoden (Ion Sensitive Field Effect Transistor). pH’en er brintionaktivitetens negative logaritme i en opløsning og leverer værdifulde oplysninger om vandsammensætningen. Mål pH-værdi med pH-sensor type MS01

Ledningsevne

Ledningsevnen giver en indikation om de opløste stoffer (f.eks. mineraler) i vandet og anvendes til kontinuerlig kvalitetskontrol.  Vores sensor type MS03 kan hjælpe dig med at måle ledningsevnen.

 

ORP / redoxpotentiale

Ud fra ORP/redoxværdierne kan vandets tilstand, herunder for eksempel indholdet af bakterier fastslås. ORP står for Oxidation Reduction Potential, og det er en af de vigtigste vandparametre. Mål dit anlægs ORP-værdi med type MS04 - redox-sensor-cube.

 

Den komplette vandanalyse i et kompakt målesystem

Højtopløsende 7“ touchscreen

Intuitiv betjening og overskuelig visualisering.

Enkel tilslutningsteknik

Ingen føring af enkelte ledninger eller slanger til sensorerne, kun én tilslutning til det komplette system. Sensorerne sættes i ved hjælp af en klikteknik.

Vidtrækkende parametrering

Klor, klordioxid, pH-værdi, redoxpotentiale, ledningsevne, uklarhed, fleksibel kombination af op til 60 sensor-cubes.

Rengøringssystem type MZ20

Fuldt automatiseret rengøring af cubes med frit definerbare rengøringsforløb.

Hot-swap-teknologi

Enkel udtagning af sensor-cubes til vedligeholdelsesformål, også under driften.

Onlineanalysesystem

Onlineanalysesystem

Type 8905

 • Til kontinuerlig vandanalyse af drikkevand og industrielt procesvand
 • Minimalt målevandforbrug
 • Modulopbygget sensor- og elektroniksystem: - op til 6 vandparametre i ét kabinet og op til 30 sensor-cubes i ét büS-system
 • Forberedt til feltbustilslutning, fjernbetjening og fjernvedligeholdelse
 • MEMS-teknologi giver mulighed for miniaturiseret størrelse og lavt målevandforbrug
Få mere information om dette produkt

Online analysesystemet er modulært og kan derfor nemt tilpasses din applikation

                                   Er der brug for fleksibilitet?

Den decentrale løsning tilbyder en fleksibel og anvendelsesrelateret måling på ethvert sted i din proces. Det integrerede gateway modul gør det nemt at integrere i eksisterende SCADA system. Samtidig kan måleparametrene varieres med forskellige sensor-cubes efter ønske.

Færdige løsninger i rustfaste skabe

Alt elektronik og måleudstyr samles i ét rustfast skab for overskuelig og nem installation. Det integrerede intuitive 7“ touch display gør betjeningen nem, og dine måleværdier lette at overskue. Der kan integreres op til 60 sensor-cubes i et enkelt målesystem. Systemet har et rensemodul, der automatisk renser systemet efter et brugerdefineret interval, og vedligeholdelsen af anlægget holdes derfor på et minimum.

                                                                                                             

Kommunikation

Med Bürkerts egen kommunikationsplatform, EDIP (Efficient Device Integration Platform), bliver kommunikationen mellem alle nyere Bürkert produkter ikke nemmere. Online analysesystemet gør brug af EDIP-platformen - helt ned til hver enkelt sensor. På den måde kan hele processen styres enkelt og effektivt.

PLC
Feltbussen modul ME43 sender værdier til det overordnede styresystem (PLC).
Reguleringsventilen type 3361 tilfører manglende væsker eller kemikalier til vandet.
ME44 I/O er f(x)*-egnet og overfører dataene for de doseringsmængder, der skal tilsættes, til reguleringsventilen, som er monteret direkte i online analysesystemet.
Online analysesystemet analyserer vandets aktuelle værdier og melder fejl.
application/pdf

We have your water quality under control

Ongoing water monitoring - state-of-the-art and highly compact

Download dokumenter

Min sammenligningsliste