Del link per e-mail
Ikke alle obligatoriske felter er udfyldt.
send e-mail
contact bubble
Individuelle løsninger

Ønsker du at udvikle og implementere en individuel løsning sammen med os?

 Rådgivning

 E-mail

@-ikon
Få ny viden

Tilmeld dig E-News og få produktnyheder, tekniske cases og messeindbydelser direkte i din indbakke.

JA TAK

bürkert
 

Automationsløsninger til opgaver med vandbehandling

Vi kan hjælpe dig med at sikre den rette vandkvalitet til din opgave.

Jeres fordele

  • Sikring af den rette vandkvalitet på dit procesvand giver større driftssikkerhed i dit anlæg
  • Rådgivning, udvikling, produktion og service fra én og samme leverandør
  • Systemløsninger, der betyder reduceret tidsforbrug og færre omkostninger
  • Øget processikkerhed på grund af komponenter, der fungerer sammen

Hvornår har vand den rigtige kvalitet? 

Vand indgår i stor udstrækning som medie i et utal af processer. Men vand er ikke kun vand. En afgørende faktor, når man skal bruge vand til forskellige processer, er den rigtige vandkvalitet, og den er afhængig af applikationen. For at sikre den rette vandkvalitet i en specifik proces, skal vandet ofte tilpasses opgaven, både ud fra tekniske og økonomiske hensyn. Afhængigt af processen kan forskellige egenskaber i vandet have betydning, f.eks. ledningsevne, pH-værdi og turbiditet. Bürkert har løsninger, der kan måle på disse egenskaber og kan hjælpe dig med at sikre den rette vandkvalitet til netop din opgave.

Eksempler på løsninger til applikationer med vandbehandling

 

Air-conditioning technology
Teknologi til befugtnings- og klimaanlæg

For at forhindre korrosion og aflejringer i befugtnings- og klimaanlæg er det ofte nødvendigt at tilpasse spædevandetskvaliteten ved at blande ubehandlet vand og renset vand. Overholdelse af de fastsatte grænseværdier er vigtig for anlæggets optimale drift. For at sikre økonomisk drift under vandrensningen, beregnes systemets driftspunkt, hvor der kræves så lidt renset vand som muligt. Her blandes det rensede vand i et bestemt forhold med ubehandlet vand til spædevand. 

Cooling tower make-up water

Behandlet vand til køling

Til brug i køletårne og i mange andre applikationer tilpasser man procesvandet ved at tilføre spædevand for at forhindre korrosion og aflejringer på grund af kontaminerg af vandet. Grænseværdierne for procesvandet fastsættes af anlægsproducenten, og justeres ved at tilføre spædevand, som laves ved at man blander renset vand med ubehandlet vand i et bestemt forhold til køletårnsspædevand.

 

Brewing water

Sikring af vandkvalitet i bryggerier

Brygvandets kvalitet har stor indflydelse på øllets smag. For at sikre en god kvalitet på brygvandet, afsaltes råvandet ofte næsten fuldstændigt i et membran-anlæg og derefter blandes det til den ønskede kvalitet. For at opnå en præcis vandblanding og sikre en ensartet vandkvalitet kan der i membrananlægget indsættes en blandeenhed, der sikrer det korrekte blandingsforhold og dermed vandkvaliteten. 

Irrigation

Vandingsanlæg

Brug af vand, der ikke har den rette kvalitet til  applikationen, kan ved vanding føre til f.eks. oversaltning af jorden eller ændring af jordens struktur. Det påvirker høstudbyttet og kvalitet negativt. Derfor beriger man det tidligere fuldstændigt afsaltede vand med de indholdsstoffer, der er nødvendige for væksten. En meget præcis dosering gør, at du kan spare udgifter til ekstra kemikalier. Ved et stort vandforbrug har den rette kvalitet af vandblandingen både store kvalitetsmæssige og økonomiske fordele.

Drinking water

Drikkevand

Der stilles meget høje krav til vandkvaliteten i drikkevandsforyninger. Det er ekstremt vigtigt, at de sundhedsmæssige retningslinjer overholdes, og at skader som korrosion eller aflejringer i fordelersystemerne forebygges. Efter vandrensning ved hjælp af en blødgøringsproces, eller omvendt osmose, skal vandet blandes, for at de fastsatte grænseværdier kan overholdes. Korrosion og aflejringer kan bl.a. undgås ved at have en optimal indstillet kalk-kulsyre-balance.

Klik i boksen nedenfor og læs/download vores brochure om automationsløsninger til vandbehandling: 

 

 

 

Formular

Kontakt salgsafdelingen

Vi er parate til at hjælpe dig på telefon 44 50 75 00 hver dag mellem 8-16, men du er også velkommen til at benytte denne formular, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

 

 

Min sammenligningsliste