Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Biochipanalyse

Denne procedure er en meget innovativ metode inden for molekylarbiologisk analytik.

Biochips er objektbærere (for det meste af glas eller en polymer) hvorpå biologisk materiale (f.eks. oligonukleotider eller cDNA) i stort antal og tæthed er fikseret enkeltstrenget som mikro-arrays, dvs. i en defineret orden. Sådanne chips anvendes som diagnostikværktøjer og tilbydes af mange producenter med forskellige udstyrskendetegn. Ved biochipanalyse bliver den, ligeledes enkeltstrengede, substans der skal undersøges, (f.eks. en patient- eller levnedsmiddelprøve) bragt i kontakt med de molekyler der er fikseret på chippen. Hvis molekyler i prøvesubstansen møder molekyler på chippen som er komplementære med dem, sker der en vekselvirkning efter nøgle-lås-princippet (præcist passende modstykker) med dannelse af en dobbeltstreng (komplementær hybridisering). Denne procedure kan gøres synlig ved egnet forbehandling af prøvematerialet med fluorescensfarvestof. Det således opståede fluorescensmønster indeholder information om hvilke substanser der var til stede i prøven.

Min sammenligningsliste