Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
 

Indkoblingstid

Indkoblingstid er betegnelsen for tiden mellem indkobling og udkobling af magnetsystemets aktiveringsstrøm.

Summen af indkoblingstid og strømløs pause er spilletid. Den relative indkoblingstid (%) er det procentvise forhold mellem indkoblingstid og spilletid:

Relativ indkoblingstid = (indkoblingstid/spileltid) x 100 [%].

 

Kontinuerlig drift er den driftsform hvor indkoblingstiden varer så længe at ligevægtstemperaturen ved opvarmning af magneten praktisk taget opnås (100 % indkoblingstid).

Min sammenligningsliste