Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Indkoblingstid

Indkoblingstid er betegnelsen for tiden mellem indkobling og udkobling af magnetsystemets aktiveringsstrøm.

Summen af indkoblingstid og strømløs pause er spilletid. Den relative indkoblingstid (%) er det procentvise forhold mellem indkoblingstid og spilletid:

Relativ indkoblingstid = (indkoblingstid/spileltid) x 100 [%].

 

Kontinuerlig drift er den driftsform hvor indkoblingstiden varer så længe at ligevægtstemperaturen ved opvarmning af magneten praktisk taget opnås (100 % indkoblingstid).

Min sammenligningsliste