Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
 

Kommunikationssoftware til Mass Flow Communicator

Kommunikationssoftware til Mass Flow Communicator

 • Konfiguration og indstilling af enheder kan udføres af kunden ved hjælp af softwaren Mass Flow Communicator via RS-232, f.eks. konfiguration af de binære ind- og udgange, LED'er og  grænseværdier.
 • Grænseværdiafbrydere (limit) for nominel og faktisk værdi, indstillingsstørrelse og integreret totalizer kan konfigureres.
 • Enhedens dynamik kan tilpasses anvendelsen.
 • Enhedens funktion i tilfælde af fejl kan defineres, f.eks. køre til sikkerhedsværdi eller lukke eller åbne ventilen helt.
 • Autotune-funktion: automatisk tilpasning af regulatoren til procesforholdene
 • Indstillelig rampefunktion for den nominelle værdi kan konfigureres.
 • Profil for nominel værdi kan dokumenteres. Her kan man indtaste nominelle værdier med de tilhørende tidsintervaller i den ønskede rækkefølge (f.eks. efter aktivering af en binær indgang).

Min sammenligningsliste