Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Måleblænde

Ved måleblænder beregnes gasmængden ud fra differenstrykket.

For at man kan finde massestrømmen, skal det sikres at tryk og temperatur forbliver konstante på målepunktet. Målespændet ligger i samme område som svævelegemer.

Min sammenligningsliste