Del link per e-mail
Some fields are missing
@-ikon
Få ny viden

Tilmeld dig E-News og få produktnyheder, tekniske cases og messeindbydelser direkte i din indbakke.

JA TAK

Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Distributor
  • Office
  • Plant
  • Logistikcenter
bürkert
 

Måling af gasformige stoffer

Anskueliggørelse af volumenændringen, afhængigt af målestedet

Print

I modsætning til væsker kan gasser komprimeres. Gasdensiteten ændres afhængigt af tryk og temperatur. Ifølge tilstandsligningen for idealgas

ændres volumenen i eksemplet i fig. 1 fra 1 m³ før kompressoren til 0,172 m³ efter kompressoren. Da det i eksemplet drejer sig om en strømning, angives volumenen relateret til tiden (volumenstrøm).

I figuren vises luft-massestrømmen. Denne forbliver konstant over hele strækningen ved 1,205 kg/h. Densiteten ændres fra 1,205 kg/m³ før kompressoren til 7,001 kg/m³ efter kompressoren. Oftest angives massestrømmen som normalvolumenstrøm, dvs. som volumenstrøm i relation til normtilstanden efter DIN 1343.

Min sammenligningsliste