Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Mellemtilførsel ved ventilblokke eller ventiløer

Ved meget stort luftbehov, lange forbindelsesledninger og parallel drift af flere ventiler ved anlægsbetinget samtidig aktivering kan det forekomme at forsyningen med styreluft er utilstrækkelig og bryder sammen.

I så fald er en yderligere mellem- eller ekstraforsyning nødvendig. De pneumatiske grundmoduler og pneumatiske tilslutningsmoduler i ventiløerne er forberedt til sådanne mellem- eller ekstraforsyninger. Disse ekstraforsyninger kan foregå separat via forsynings- eller udluftningskanaler som er adskilt fra hinanden, eller overlappende via sådanne kanaler som er forbundet med hinanden. Til særlige anvendelsesformål er der ved ventiløer og ventilblokke også mulighed for en mellemtilførsel til forskellige tryktrin i et system.

Min sammenligningsliste