Del link per e-mail
Ikke alle obligatoriske felter er udfyldt.
send e-mail
basket icon
Ny eShop

Bestil online 24/7 og få fri
fragt på ordrer over kr. 500

Få nemt overblik over priser,
betingelser, leveringstid og
lagerstatus.

Ja tak - opret login

Bürkert - tæt på dig
Office /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
 

Niveaumåling

Oversigt med generelle oplysninger om niveaumåling og forskellige målemetoder

Definition

Ved niveaumåling bestemmes påfyldningsniveauet for medier i industrielle beholdere, såsom proces- og opbevaringstanke, siloer eller åbne kanaler. Til dette formål overføres måleværdier til elektroniske signaler. Udgangssignalet er integreret i processtyringens reguleringskreds. I processen differentieres kontinuerlige målemetoder og detektorer af grænseværdi. I det følgende forklares de forskellige typer i detaljer, og fordelene ved principperne vises.

Type af niveaumåling

Kontinuerlige målemetoder

Niveaumåling med ultralyd

Ultrasonic level scheme
Funktion af ultralydsprincippet

Transmitteren sender en ultralydbølge til en overflade. Her reflekteres signalet. Ud fra signalets varighed beregner enheden afstanden fra sensorens nederste kant til overfladen. Påvirkningen af lydhastigheden, som er afhængig af den omgivende atmosfære, kompenseres automatisk takket være indtastning af specifikke værdier og måling af transmitterens omgivelsestemperatur.
Hvis afstanden mellem sensorens nederste kant og bunden af en beholder er kendt, kan apparatet vise påfyldningsniveauet. Hvis beholdergeometrien er kendt, kan volumen også bestemmes. Takket være forskellige støjekkofiltre er det også muligt at bruge dem inde i beholderne, selvom der findes støjekkogenererende installationer.

Ultralydssensorer måler i:
 • Væsker
 • Pastøse medier
 • Pulver
 • Styrtegods
Anvendelsesområder for ultralydssensorer

Ultralydsniveaumålerne passer til forskellige anvendelser takket være det underliggende måleprincip. De anvendes primært i åbne kar og i spildevandsindustrien såvel som i siloer eller tanke på kemiske anlæg og i mejerier.

Her kommer fordelene ved kontaktfri måling til udtryk. Forureningsgraden af vandet eller en slæmning i karret påvirker nemlig ikke måleresultatet. Derudover er der ingen direkte kontakt med mediet, hvilket også muliggør anvendelser med høje hygiejnekrav.

Fordele
 • Målingen er uafhængig af mediets egenskaber
 • Velegnet til slibende og aggressive medier gennem kontaktfri måling

Niveaumåling i henhold til radarprincippet

Radarprinzip zur Füllstandsmessung
Funktionen af radarmåling

Radarmåleren består af et hus med elektronik, en procestilslutning med antenne og en sensor. Fra radarens antenne udsendes der korte radarimpulser med en varighed på ca. 1 ns. Disse reflekteres af mediet og modtages af antennen i form af ekko. Radarbølgerne udbredes ved lysets hastighed. Varigheden af radarimpulserne fra transmission frem til modtagelse er proportional med afstanden og dermed påfyldningsniveauet. Påfyldningsniveauet, som på denne måde bliver bestemt, omdannes til et tilsvarende udgangssignal og leveres som en måleværdi.

Radarsensorer måles i:
 • Væsker
 • Pastøse medier
 • Pulver
 • Styrtegods
Anvendelsesområder for radarsensorer

Niveausensorerne bruges ofte til aggressive medier og dynamiske procesforhold, såsom høje temperaturer eller trykudsving. Målingen udføres kontaktfrit på samme måde som under ultralydsmåling. Da der ikke er nogen direkte kontakt med mediet, er måleprincippet særligt velegnet til hygiejniske anvendelser. Produktionsprocesserne for yoghurtprodukter styres i et højsterilt miljø. De stiller derfor specielle krav til rengøringen af alle dele, der kommer i kontakt med medier. Rengøringsprocesserne er tilsvarende ekstreme, da forurening med fremmede bakterier fører til tab af det komplette parti. Radarprincippet bliver ikke påvirket af densitetsændringer i yoghurten og har ingen indvirkning på frugten.
Desuden er kontaktfri måling ikke følsom over for tryk- og vakuumpåvirkninger og er dermed velegnet til niveaumåling i lagertanke. For at kunne tilsætte bauxit i denne anvendelse skal der tilsættes en fortyndet natriumhydroxidopløsning til blanderen, som blandes med bauxitten. For at opnå optimal udnyttelse af processen er det vigtigt at regulere påfyldningsniveauet inden for et defineret område. Radarmåleenheden registrerer det aktuelle fyldningsniveau og videresender det til styresystemet. Heller ikke det roterende røreværk forstyrrer målingerne. Den rådende dampatmosfære har heller ikke nogen indflydelse.

Fordele
 • Høj nøjagtighed i måleværdierne
 • Ideel til dynamiske procesforhold

Guided radar

Geführte Mikrowelle Füllstandsmessung

Funktion af princippet med guided radar

Højfrekvente radarsignaler styres langs en pol eller et stålkabel. Når medieoverfladen er nået, reflekteres disse bølger, og de modtages af sensoren. Ud fra på bølgelængdernes varighed bestemmes påfyldningsniveauet og leveres som en måleværdi.

Grænseregistrering

Svømmekontakt

Float Switch Level Principle
Funktion af svømmekontaktprincippet

En svømmekontakt er en sensor, der "flyder" på væsken takket være dens lave densitet. Inde i svømmekontakten er der en magnet og en eller flere reed-kontakter. Efter at have nået det definerede niveau aktiverer magneten reed-kontakterne på grund af opdriften. Målingen er uafhængig af påvirkningsfaktorer, såsom tryk, temperatur, ledningsevne og bobleformation af medierne. Derfor er dette princip velegnet til en række anvendelser, såsom medier med skumdannelse eller dynamiske overflade og over et bredt temperaturområde.

Svømmesensorer måler:
 • Væsker

Svinggaffe

Tuning Fork Level Scheme
Funktion af svinggaffelprincippet

I tanken befinder der sig en svinggaffel. Denne er piezoelektrisk spændt og vibrerer med sin mekaniske resonansfrekvens på ca. 1200 Hz. I løbet af processen ændres svingningsfrekvensen ved mediekontakt. Frekvensændringen registreres af den integrerede oscillator og konverteres til en omskifterkommando.

Leder du efter niveaumålere, som passer til din individuelle situation? Find de helt rigtige produkter til niveaumåling!

Min sammenligningsliste