Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
   Website http://www.burkert.dk/
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
 

Normtilstand

Måling af gasformige stoffer

I modsætning til væsker kan gasser komprimeres. Gasdensiteten ændres afhængigt af tryk og temperatur. Ifølge tilstandsligningen for idealgas

ændres volumenen i eksemplet i fig. 1 fra 1 m³ før kompressoren til 0,172 m³ efter kompressoren. Da det i eksemplet drejer sig om en strømning, angives volumenen relateret til tiden (volumenstrøm).

I figuren vises luft-massestrømmen. Denne forbliver konstant over hele strækningen ved 1,205 kg/h. Densiteten ændres fra 1,205 kg/ m³ før kompressoren til

 

            kg

7,001 -----

             m³

 

efter kompressoren. Oftest angives massestrømmen som normalvolumenstrøm, dvs. som volumenstrøm i relation til normtilstanden efter DIN 1343.

Anskueliggørelse af volumenændringen, afhængigt af målestedet

Min sammenligningsliste