Del link per e-mail

Some fields are missing

Få ny viden

Tilmeld dig E-News og få produktnyheder, tekniske cases og messeindbydelser direkte i din indbakke.

JA TAK
Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Distributor
  • Office
  • Plant
  • Logistikcenter
bürkert
 

Ruhedsparametre

Sammenlignelige måleværdier som er fundet ud fra tekniske overfladers ruhedsprofil ved hjælp af ruhedsmålere.

Print

I henhold til DIN 4768 afsnit 2.3 skelner man mellem:

 

Middelgrovværdi RA

Aritmetisk middelværdi for ruhedsprofilens afstande fra midterlinjen inden for målestrækningen

 

Enkeltrådybde Zi

Afstanden til midterlinjen fra to parallelle linjer som inden for den enkelte målestrækning gennemskærer ruhedsprofilens højeste hhv. dybeste punkt.

 

Gennemsnitlig rådybde Rz

Aritmetisk gennemsnit af enkeltrådybderne for fem enkelte målestrækninger som grænser op til hinanden.

 

Maksimal rådybde Rmax

Den største enkeltrådybde der forekommer på den samlede målestrækning.

Min sammenligningsliste