Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Strømforbrug ved jævnstrømsmagneter

Ved en jævnstrømsmagnet afhænger strømforbruget kun af den effektive resistans (som måles i ohm) i viklingen.

Efter tilslutningen strømstyrken stiger forholdsvis langsomt op til holdestrømmen, som er konstant. Ankerkræfterne i jævnstrømsmagneter er ved samme spolestørrelse (antal viklinger og tråddiameter) mindre end i vekselstrømsmagneter, hvilket betyder at de ved samme nominelle diameter ikke kan skifte lige så høje medietryk som vekselstrømsmagneter. Alligevel har jævnstrømsmagneter deres betydning som ventildrev da en række styreanordninger (f.eks. SPS) udsender jævnstrømssignaler som kan anvendes direkte til styringen. Et andet anvendelsesområde er batteridrevne ventiler, som kan anvendes ved manglende energiforsyning hvor en sådan via et net eller specielle netanordninger vil være meget omkostningskrævende.

Min sammenligningsliste