Del link per e-mail
Some fields are missing
@-ikon
Få ny viden

Tilmeld dig E-News og få produktnyheder, tekniske cases og messeindbydelser direkte i din indbakke.

JA TAK

Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
  • Hovedkvarter
  • Systemhaus
  • Distributor
  • Office
  • Plant
  • Logistikcenter
bürkert
 

Trykstød

Tidsmæssigt forløb for ventilfortrykket ved åbning og lukning af ventilen

Print

Hvis ventilen ved en stationær udstrømning med hastigheden  pludselig lukkes (lukketid) og rørledningen dermed afspærres fuldstændigt, bliver væskesøjlen abrupt bremset ned fra  til . Der opstår en trykbølge som løber gennem mediet med lydens hastighed a modsat flowretningen. Ved beholderudgangen bliver trykbølgen reflekteret, hvorefter den kommer tilbage til ventilindgangen, hvor den igen bliver reflekteret, osv. Ved overlejring af de trykbølger der løber modsat flowretningen, og de reflekterede trykbølger sker der en trykforhøjelse som kan beregnes med den følgende ligning:

Her betyder:

Denne trykforhøjelse betegnes trykstød eller lukkestød. Den kan være mange gange driftstrykket og kan således medføre støjbelastning og frem for alt forøget trykbelastning på anlægget.

Min sammenligningsliste