Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
 

Bypass-CMOS-Sensor

Registreringen af måleværdier foregår direkte i bypasskanalen.

Et laminar-flow-element i hovedkanalen danner et lille trykfald som driver en lille del af det samlede flow gennem bypasskanalen. Sensoren som sidder dér, registrerer masseflowet direkte som temperaturforskel. Målingen sker her i en specielt udformet strømningskanal hvis væg på et sted indeholder en siliciumchip med en friætset membran. På denne membran er der ved CMOSens®-teknologien anbragt en opvarmningsmodstand og symmetrisk med denne opstrøms og nedstrøms to temperatursensorer. Når opvarmningsmodstanden forsynes med en konstant spænding, er differensspændingen mellem temperatursensorerne et mål for masseflowet for den gas der løber hen over chippen i strømningskanalen.

Funktionsskema for bypass-sensor ved CMOS-Sens-teknologi (udsnit af bypasskanal)

Min sammenligningsliste