Bürkert - tæt på dig
Office /1
  • Hovedkontor
   Burkert Danmark A/S
   Hørkær 24
   2730 Herlev
   Telefon +45 44 50 75 00
   Telefax + 45 44 50 75 75
   E-mailadresse vasb.qx@ohexreg.pbz
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
We make ideas flow.
We make ideas flow.

Proportionalventil

Grundlaget for Bürkert proportionalventiler er skiftende magnetventiler som lukkes strømløst ved hjælp af en fjeder. Ved konstruktive ændringer af skiftende magnetventiler kan der dannes en ligevægt mellem fjeder- og magnetkraft til enhver spolestrøm der ønskes. Spolestrømmens hhv. magnetkraftens styrke bestemmer løftet af ankeret hhv. ventilåbningen, idet ventilåbningen og strømmen ideelt afhænger lineært af hinanden.

Forstyret proportionalventil

Den følgende afbildning viser funktionens princip. Når ventilen er lukket, har mediet på indgangssiden et tryk p1, og kernen hhv. ankeret (3) er sænket og trykker dermed på forstyringssædet (4). Dermed og på grund af stempelfjederens kraft, som indvirker på stemplet (2), er hovedsædet (5) lukket. En drosselboring (6) gør det muligt at mediet trænger ind i styrekammeret (1) og trykker med et tryk på px fra oven på membranen hhv. topmanchetten. Ved et tilsvarende design af drosselboringen, forstyringssædet og fladeforholdene ved hovedtrinnet er trykkræfterne på stemplet ved en bestemt åbning af sædet lige netop i ligevægt. Ideelt følger stemplet kernen, som ved en proportional forstyring konstant kan forskydes aksialt, i præcis den afstand som denne ligevægt realiserer.

Min sammenligningsliste