Del link per e-mail
Ikke alle obligatoriske felter er udfyldt.
send e-mail
basket icon
Fordele i eShop

Spar ekspeditionsgebyr
og få 50% rabat på fragtprisen

Få nemt overblik over priser,
betingelser, leveringstid og
lagerstatus.

Ja tak - opret login

@-ikon
Få ny viden

Tilmeld dig E-News og få produktnyheder, tekniske cases og messeindbydelser direkte i din indbakke.

JA TAK

SAC254- og nitratsensor til online-vandanalysesystem type 8905

Med de nye sensormoduler type MS08 og type MS09 kan vores online-vandanalysesystem type 8905 nu også måle SAC254-værdien (opløste organiske stoffer) og nitratindholdet i vandet. Begge sensorer er særligt velegnede til vandanalyse inden for rensning af drikke- og procesvand.

Sensorer til SAC254- og nitratmåling

Stadig strengere love og regler kræver, at man overholde grænseværdier for bestemte vandparametre ved rensning af drikkevand. Eksempelvis er grænseværdien for nitrat i drikkevandet i hele Europa 50 mg/l.

Dertil kommer, at drikkevandet i områder med ekstensivt landbrug og den deraf følgende brug af gødningsmidler i stadig højere grad bliver belastet med nitrat, og det gør det stadig sværere at overholde den gældende grænseværdi. Det gør det endnu vigtigere løbende at overvåge disse vandparametre, eksempelvis med vores nye sensor type MS09.

I naturligt forekommende vandområder, men også i drikkevand og renset spildevand, er der desuden forekomster af forbindelser, der kun er langsomt bionedbrydelige, f.eks. lignin, tannin og humus. Ved brug af SAC254-sensorer, som f.eks. vores nye type MS08, kan man også overvåge grænseværdierne for opløste organiske substanser i vandet og på den måde udelukke de sidste sikkerhedsrisici for forbrugerne.

Optisk absorptionsmåling

I de nye sensorer type MS08 og type MS09 sker SAC254- og nitratovervågningen efter princippet om optisk absorptionsmåling. De organiske forbindelser, der er opløst i vandet, absorberer specifikke bølgelængder i UV-lysspektrummet. Ved at måle absorptionen kan der ved hjælp af algoritmer drages konklusioner om koncentrationen af disse stoffer i vandet.

Type MS08: SAC254-måling

Sensoren type MS08 anvender optisk absorptionsmåling ved 254 nm og 530 nm til kompensation for turbiditet, og det realiseres ved hjælp af 2 lysdioder og en sensor. Ud over SAC254- og turbiditet 530-værdierne kan værdierne TOCeq, BODeq og CODeq også måles ved hjælp af applikationsspecifik korrelation.

Type MS08

SAK 254-sensor

Type MS08
 • UV-absorptionsmåling ved 254 nm
 • Overvågning af de opløste organiske stoffer i drikkevandet
 • EDIP-sensor: Kompatibel med målesystemer type 8905/8906
 • UV-LED-teknologi for sensorer med lang levetid
 • Nanobelagte glas for mindre vedligeholdelse

Type MS09: Nitratmåling

Sensoren type MS09 er udstyret med en xenon-blitzlampe som lyskilde og kan måle nitratindholdet med færre fejl via tre forskellige sensorkanaler. Ved 212 nm bestemmes nitratindholdet, ved 254 nm indholdet af organiske stoffer og ved 360 nm turbiditet. Sensoren er således modstandsdygtig over for krydspåvirkninger i vandet.

Type MS09

Nitratsensor

Type MS09
 • UV-fotometer til nitratovervågning
 • Reagensfri optisk måling
 • EDIP-sensor: Kompatibel med målesystemer type 8905/8906
 • Xenon-blitzlampe, 3 kanaler til optisk måling med reducerede fejlpåvirkninger
 • Nanobelagte glas for mindre vedligeholdelse

Et system til automatisk overvågning af alle vigtige vandparametre på en platform

Vandrensning er en krævende proces. Det gælder ikke mindst drikkevand - vores vigtigste fødevare. Inden for kvalitetsovervågning bruges der stadig i dag ofte "manuelt arbejde".

Med online-analysesystemet type 8905 måles de vigtigste vandparametre derimod fuldautomatisk og løbende. Ud over måling af SAC254 og nitrat kan man også overvåge andre vigtige parametre med type 8905:

✓ pH-værdi
✓ redoxpotentiale (ORP)
✓ ledningsevne
✓ klor og klordioxid
✓ turbiditet iht. DIN EN ISO 7027
✓ opløst jern (FE2+)

Det modulære system kan tilpasses til jeres personlige anvendelsesbehov med forskellige måle-cubes, de såkaldte sensor-cubes, og således kan man kombinere sensorer til alle nødvendige parametre i et kompakt målesystem eller som feltenhed.

Læs mere om mulighederne med systemet til vandanalyse

Type 8905

Online vandanalysesystem

Type 8905
 • Kontinuerlig analyse af drikkevand og industrielt procesvand
 • Baseret på den modulære Bürkert cube- og backplane-teknologi
 • Feltbusforbindelse til alsidig industriel kommunikation
 • Feltbusforbindelse til alsidig industriel kommunikation, dataudveksling via mobil gateway
 • Ekstremt nem at vedligeholde og lange standtider med MEMS-teknologi

 

 

Min sammenligningsliste