Del link per e-mail
Ikke alle obligatoriske felter er udfyldt.
send e-mail
Speech bubbles
Har du spørgsmål?

 Rådgivning

 E-mail

Bürkert - tæt på dig
Office /1
 • Hovedkontor
 • Hovedkvarter
 • Systemhaus
 • Distributor
 • Office
 • Plant
 • Logistikcenter
bürkert
 

  Type 8905 - Onlineanalysesystem

  Product Image Type 8905

  Produktbillederne kan afvige fra det faktiske udseende.
  Bemærk de tekniske egenskaber og datablade!

  Typebeskrivelse

  Onlineanalysesystemet type 8905 er et modulopbygget system, der kan måle og analysere specifikke parametre i processer med vand via én platform. Type 8905 er et multikanal- og multifunktionssystem til Bürkerts sensor-cubes og til de elektroniske moduler fra EDIP-platformen. EDIP = Efficient Device Integration Platform giver mulighed for fuld fleksibilitet takket være den modulbaserede opbygning af systemhardwaren og systemsoftwaren. Type 8905 er et kompakt system til kontinuerlig analyse af flere vigtige vandparametre: - pH-værdi - Klor – til desinfektion - Ledningsevne, som indikator for opløste stoffer/mineraler - Redox-spænding, som parameter for vandets oxiderings- eller reduktionsevne - Turbiditet, som indikator for uopløste indholdsstoffer - Temperatur Hardwarens og softwarens modulopbygning giver mulighed for en høj grad af fleksibilitet og gør installation, betjening og vedligeholdelse enkel. Sensorer og elektronikmoduler kan nemt tilføjes eller fjernes, uden specielt værktøj og uden at driften afbrydes (hot swap). Touch-skærmen gør det muligt at konfigurere nye moduler on site. Yderligere funktioner er mulige med Bürkert Communicator når denne er tilsluttet via büS, LAN eller USB. Dette omfatter - Valg af foruddefinerede funktioner indtil funktionsalgoritmer som brugeren selv beregner - Udløsning af handlinger i klargøringsprocessen via analoge eller binære (halvlederkontakter og relæer) ind- og udgange - Regulatorer og styringer Type 8905 fås som et kompakt system i ét kabinet. Ønsker du et nærmere specificeret systemer bedes du henvende dig til dit Bürkert salgscenter.

  • Til kontinuerlig vandanalyse af drikkevand og industrielt procesvand
  • Minimalt målevandforbrug
  • Modulopbygget sensor- og elektroniksystem: - op til 6 vandparametre i ét kabinet og op til 30 sensor-cubes i ét büS-system
  • Forberedt til feltbustilslutning, fjernbetjening og fjernvedligeholdelse
  • MEMS-teknologi giver mulighed for miniaturiseret størrelse og lavt målevandforbrug

  For valg af korrekt produktversion henviser vi til de tekniske oplysninger og illustrationer i datablad for produkttypen.

  Downloads

  Datablad

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Sprog / Land
  DTS Type 8905 data sheet | online analysis system 2 MB EN / EU
  DTS Type MS01 data sheet | pH sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Type MS02 data sheet | chlorine/chlorine dioxide sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Type MS03 data sheet | conductivity sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Type MS04 data sheet | ORP sensor cube 2 MB EN / EU
  DTS Type MS05 data sheet | turbidity sensor cube 1 MB EN / EU
  DTS Type MS06 data sheet | Sensorcube for dissolved iron - flow injection analysis 1 MB EN / EU
  DTS Type MZ15 data sheet | Manualcalibration and cleaning modul 1 MB EN / EU
  DTS Type MZ20 data sheet | cleaning system 8905 1 MB EN / EU
  DTS Type MZ30 data sheet | Reagent unit 943 kB EN / EU
  DTS Typ 8905 Datenblatt | EDIP-Online-Analysesystem 2 MB DE / DE
  DTS Typ MS01 Datenblatt | Sensor-Cube zur pH-Wert-Messung 1 MB DE / DE
  DTS Typ MS02 Datenblatt | Sensor-Cube zur Chlor-/oder Chlordioxidmessung 1 MB DE / DE
  DTS Typ MS03 Datenblatt | Sensor-Cube zur Leitfähigkeitsmessung 1 MB DE / DE
  DTS Typ MS04 Datenblatt | Sensor-Cube zur Redoxpotentialsmessung 2 MB DE / DE
  DTS Typ MS05 Datenblatt | Sensor-Cube zur Trübungsmessung 1 MB DE / DE
  DTS Typ MS06 Datenblatt | Sensor-Cube für gelöstes Eisen - Fließinjektionsanalyse 1 MB DE / DE
  DTS Typ MZ15 Datenblatt | Manuelles Kalibrier- und Reinigungsmodul 1 MB DE / DE
  DTS Typ MZ20 Datenblatt | Reinigungsmodul System 8905 1 MB DE / DE
  DTS Typ MZ30 Datenblatt | Reagenzeinheit 959 kB DE / DE
  DTS Type 8905 data sheet | Sistema de análisis en línea 2 MB ES / ES
  DTS Type 8905 fiche technique | Système d'analyse en ligne, conception EDIP 2 MB FR / FR
  DTS Type MS01 fiche technique | Module capteur de pH 1 MB FR / FR
  DTS Type MS02 fiche technique | Module capteur de chlore, de dioxyde de chlore 1 MB FR / FR
  DTS Type MS03 fiche technique | Module capteur de conductivité 1 MB FR / FR
  DTS Type MS04 fiche technique | Module capteur de potentiel d’oxydo-réduction (Redox) 2 MB FR / FR
  DTS Type MS05 fiche technique | Module capteur de turbidité 1 MB FR / FR
  DTS Type MS06 fiche technique | Module capteur de fer dissous -Analyse par injection en flux 1 MB FR / FR
  DTS Type MZ15 fiche technique | Outil de nettoyage et de calibrage manuel 1 MB FR / FR
  DTS Type MZ20 fiche technique | Module de nettoyage pour système 8905 1 MB FR / FR
  DTS Type MZ30 fiche technique | Unité pour réactifs 946 kB FR / FR

  Brugermanualer

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Sprog / Land
  MAN Accessory Type 8905 | Cleaning system for the online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Cabling Guide for büS/EDIP 566 kB EN / EU
  MAN Definition fieldbus: Communication, cyclic commands, access to büS objects 660 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME21 | Display software 852 kB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME24 ME2X 8905 | I/O module 4 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type ME25 | LoggerHMIU module 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS01 | pH sensor cube 3 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS02 | Chlorine sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS03 | Conductivity sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS04 | Redox potential sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS05 | Turbidity sensor cube 2 MB EN / EU
  MAN Operating Instructions Type MS06 | FIA iron sensor cube 3 MB EN / EU
  MAN Quickstart Type ME24 | I/O module 1 MB EN / EU
  MAN Service manual Type MS01 MS02MS04 | Replacing the measuring cell 3 MB EN / EU
  MAN Software manual Type 8920 | Bürkert-Communicator 982 kB EN / EU
  MAN Accessoire Type 8905 | Système de nettoyage pour le systèmed'analyse en ligne 2 MB FR / FR
  MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME21 | Display-Software 855 kB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME24 ME2X 8905 | I/O-Modul 4 MB DE / DE
  MAN Bedienungsanleitung Typ ME25 | LoggerHMIU-Modul 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS01 | pH-Sensor-Cube 3 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS02 | Chlor-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS03 | Leitfähigkeits-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS04 | Redoxpotential-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS05 | Trübung-Sensor-Cube 2 MB DE / EU
  MAN Bedienungsanleitung Typ MS06 | FIA-Sensor-Cube 3 MB DE / EU
  MAN Beschreibung Feldbus: Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 669 kB DE / DE
  MAN Description Bus de terrain : communication, commandes cycliques, d'accéder objets büS 671 kB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type ME24 ME2X 8905 | Module I/O 4 MB FR / FR
  MAN Manuel d'utilisation Type ME25 | Module LoggerHMIU 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS01 | Module capteur de pH 3 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS02 | Module capteur de chlore 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS03 | Module capteur de conductivité 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS04 | Module capteur de potentiel redox 2 MB FR / EU
  MAN Manuel d'utilisation Type MS05 | Module capteur de turbidité 2 MB FR / EU
  MAN Manuel de service types MS01 MS02 MS04 | Remplacement de lacellule de mesure 3 MB FR / EU
  MAN Manuel du logiciel Type 8920 | Bürkert Communicator 997 kB FR / FR
  MAN Manuel du logiciel Type ME21 | Logiciel pour l'écran 941 kB FR / FR
  MAN Quickstart Typ ME24 | I/O-Modul 1 MB DE / DE
  MAN Quickstart Type ME24 | Module I/O 1 MB FR / FR
  MAN Service-Anleitung Typ MS01 MS02 MS04 | Austausch der Messzelle 3 MB DE / EU
  MAN Software-Anleitung Typ 8920 |Bürkert Communicator 984 kB DE / DE
  MAN Zubehör Typ 8905 | Reinigungssystem zum Online-Analyse-System 2 MB DE / DE
  MAN buS/EDIPのための配線ガイド 671 kB JA / JP
  MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1 MB JA / JP

  Software

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Sprog / Land
  SOW Buerkert Communicator 5.1.6 513 MB ML
  SOW LoggerHMIU Firmware B.04.03.00 95 MB ML

  Erklæring

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Sprog / Land
  ABD EU-DoC|EU Declaration 791 kB ML

  EU Material Compliance

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Sprog / Land
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 42 kB EN
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 43 kB FR
  ABD EU-DoC|EU Material Compliance 42 kB DE

  Flyers og kataloger

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Sprog / Land
  MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4 MB EN / GB
  MISC Flyer Best Practice - Compact Online Analysis System for reliable drinking water analysis 4 MB EN / EU
  MISC Flyer Best Practice Water – a healthy choice 458 kB EN / EU
  MISC Ongoing water monitoring - state-of-the-art and highly compact 632 kB EN / EU
  MISC Online Analysis System Type 8905 997 kB EN / EU

  Videoer

  Beskrivelse
  Filstørrelse
  Sprog / Land
  video Burkert 8905 Product Animation 12 MB EN / EU
  video Online Analysis System Type 8905 for Water 8 MB EN / DE
  video Product Overview Type 8905 – Online Analysis System 21 MB EN / GB
  video Online Analyse System Typ 8905 für Wasser 8 MB DE / DE

  Min sammenligningsliste